info@msue.edu.mn +11-311547, 7777-5115 (1041,1034,1036)

ДОКТОРЫН ЭЛСЭЛТ


Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль

Элсэлт

2024-2025 оны хичээлийн жилд докторын элсэлт авах хөтөлбөрүүд

Ахисан түвшний элсэлтийн хугацаа

Магистрын 48, докторын 17 хөтөлбөртэй.

Элсэгчдэд тавигдах шаардлага

МУБИС-ийн магистрын зэргийг 3.7-оос дээш голчтой төгсөгчид сургалтын төлбөрийн 20 хувийн хөнгөлөлтэй.

Докторын сургалтын хэлбэр

Суралцах хугацаандаа судалгааны ажлын үр дүн, эрдэм шинжилгээний өгүүллээ МУБИС-ийн "ЛАВАЙ" сэтгүүлд хэвлүүлэх боломжтой.