info@msue.edu.mn +11-311547, 7777-5115 (1041,1034,1036)

БАКАЛАВРЫН ЭЛСЭЛТ


Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль

Элсэлт

2024-2025 оны хичээлийн жилд элсэлт авах мэргэжлүүд

МУБИС-ийн давуу тал

73 жилийн түүхтэй, төрийн өмчит ууган их сургууль

Оюутанд үзүүлэх үйлчилгээ

Суралцагчийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахуйц тав тухтай, тэгш хамруулсан сургалтын орчин нөхцөл

Бакалаврын сургалтын үйл явц

Их сургуулийн талаар мэдвэл зохих зарим мэдээлэл