info@msue.edu.mn +11-311764

Мэдээ

admin 2021-11-17 15:34 9092 Уншсан

МУБИС-ийн элсэлтийн журмаас

  • Улаанбаатар хотын элсэгчдийг 2020 оны 05 дугаар сарын 15-аас 2020 оны 07 дугаар сарын 07-ны өдрүүдэд МУБИС-ийн элсэлтийн http://burtgel.msue.edu.mn/ вебээр онлайнаар бүртгэл хийгдэнэ.
  • Орон нутгийн элсэгчдийг МИДСК-ын журмын дагуу бүртгэнэ.
  • Элсэх хүсэлт гаргах, бүртгэл хийх үйл ажиллагаа төлбөргүй.