info@msue.edu.mn +11-311764

Мэдээ

admin 2021-06-03 16:55 5482 Уншсан

МУБИС-ийн Элсэлтийн журмаас

  • Улаанбаатар хотын элсэгчдийг 2021 оны 06 дугаар сарын 02-аас 2021 оны 07 дугаар сарын 09-ны өдрүүдэд МУБИС-ийн элсэлтийн http://burtgel.msue.edu.mn/вебээр онлайнаар бүртгэл хийгдэнэ.
  • Улаабаатар болон орон нутгийн элсэгчдийг МУБИС-ийн Элсэлтийн журмын дагуу бүртгэнэ.
  • Элсэх хүсэлт гаргах, бүртгэл хийх үйл ажиллагаа төлбөргүй.