info@msue.edu.mn +11-311547, 7777-5115 (1041,1034,1036)

Олон улс, үндэсний хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай
багш болон бусад салбарын мэргэжилтэн бэлтгэнэ.

ЭЛСЭЛТИЙН ТАНДАЛТ БҮРТГЭЛ 2024-07-01 ХҮРТЭЛ ҮРГЭЛЖИЛНЭ.

Бакалавр
1. Элсэлт: 2024.07.04-2024.07.10
2. Нэмэлт элсэлт: 2024.08.12-2024.08.30
3. Элсэлтийн бүртгэл: 2024.08.19-2024.08.30
Магистр
1. Элсэлт: 2024.04.08-2024.05.03
2. Хичээл сонголт: 2024.05.06-2024.05.17
3. Сургалтын хугацаа: 2024.05.20-2024.06.28
Доктор
1. Элсэлт: 2024.04.08-2024.05.03
2. Хичээл сонголт: 2024.05.06-2024.05.17
3. Сургалтын хугацаа: 2024.05.20-2024.06.28

САНАМЖ: 2024 оны хаврын улирлын ЭЕШ 2024 оны 07 дугаар сарын 04 - нөөс 07 дугаар сарын 07 хүртэл үргэлжилнэ.