info@msue.edu.mn +11-311764

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтийн

ОНЛАЙН ЗӨВЛӨМЖ ХИЧЭЭЛ

Монгол Улсын Боловсролын Их Сургууль нь Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх гэж буй сурагчдад зориулсан давтлага, зөвлөгөө өгч байна.

Уг давтлага зөвлөгөөг ЭЕШ-ын даалгавар боловсруулж байсан, гадаадад дотоодод докторын зэрэг хамгаалсан багш нар удирдан явуулж байна.

Сургалтыг өдрийн 3 давтамжтайгаар 10 хоног явуулах төлөвлөгөөтэй бөгөөд давтлагын хуваарийг доорх холбоосоор дамжин харна уу.Үйлчилгээ

Бид шинээр элсэгчдээ дараах

төрлөөр бүртгэнэ

Бакалавр

Өдрийн ангийн элсэлтийг ЭЕШ-ын бүртгэлийн дугаараар бүртгэнэ.

Магистр

Бид элсэгчдэдээ улирал бүрийн эхэнд бүртгэдэг.

Доктор

Бид элсэгчидээ хавар, намрын улиралд бүртгэдэг.

Мэдээ

Сүүлд нэмэгдсэн цаг

үеийн мэдээ

Манай сургуульд

Элссэнээр та дараах

хөнгөлөлтөнд хамрагдах боломжтой

100% тэтгэлэг
751-с дээш оноотой бол сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг 4 жил олгоно.
70% тэтгэлэг
650-750 оноотой бол сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг 4 жил олгоно.
70% тэтгэлэг
ЭЕШ-ын 600-с дээш оноотой эрэгтэй элсэгчдэд эхний жилд сургалтын төлбөрийн 70 хувийн тэтгэлэгтэй.
50% тэтгэлэг
ЭЕШ-ын 600-с дээш оноотой элсэгчдэд эхний жилд сургалтын төлбөрийн 50 хувийн тэтгэлэгтэй.

Тэтгэлэгтэй багшлах дадлага

300,000-500,000 төгрөг

Стратеги

Манай сургалтын хөтөлбөрүүдийн

тоон үзүүлэлт

Бакалаврын 58

Магистрын 50

Докторын 17

Тус тусын хөтөлбөрөөр элсэлтээ авч байна.