info@msue.edu.mn +11-311764

Үйлчилгээ

Бид шинээр элсэгчдээ дараах

төрлөөр бүртгэнэ

Бакалавр

Өдрийн ангийн элсэлтийг ЭЕШ-ын бүртгэлийн дугаараар бүртгэнэ.

Магистр

Бид элсэгчдэдээ улирал бүрийн эхэнд бүртгэдэг.

Доктор

Бид элсэгчидээ хавар, намрын улиралд бүртгэдэг.

Мэдээ

Сүүлд нэмэгдсэн цаг

үеийн мэдээ

Манай сургуульд

Элссэнээр та дараах

хөнгөлөлтөнд хамрагдах боломжтой

100% тэтгэлэг
751-с дээш оноотой бол сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг 4 жил олгоно.
70% тэтгэлэг
650-750 оноотой бол сургалтын төлбөрийн тэтгэлэг 4 жил олгоно.
70% тэтгэлэг
ЭЕШ-ын 600-с дээш оноотой эрэгтэй элсэгчдэд эхний жилд сургалтын төлбөрийн 70 хувийн тэтгэлэгтэй.
50% тэтгэлэг
ЭЕШ-ын 600-с дээш оноотой элсэгчдэд эхний жилд сургалтын төлбөрийн 50 хувийн тэтгэлэгтэй.

Тэтгэлэгтэй багшлах дадлага

300,000-500,000 төгрөг

Стратеги

Манай сургалтын хөтөлбөрүүдийн

тоон үзүүлэлт

Бакалаврын 58

Магистрын 50

Докторын 17

Тус тусын хөтөлбөрөөр элсэлтээ авч байна.