info@msue.edu.mn +11-311764

Шинэ элсэгчидийн анхааралд: Боловсролын үнэлгээний төв нь их, дээд сургуулиудад өгөх системийн үйлчилгээгээ 2021-06-02-ны өдрөөс нээгдэж байна.
2021-2022 оны хичээлийн жилийн МУБИС-ийн ЭЛСЭЛТ

Сургалтын байгууллага

Харьяалал

Бүртгэл

Жагсаалт гаргах

Хуваарь сонголт

Баталгаажуулах

Оюутнаар элсэх

МУБИС

Улаанбаатар болон орон нутгаас

Burtgel.msue.edu.mn 2021-06-02-оос 2021-07-09 хүртэл хаягаар бүртгүүлнэ.

2021-07-08 нд жагсаалт гарна.

2021-07-08-аас 2021-07-09 хүртэл мэргэжил сонголт /цахимаар эрхийн бичиг олгоно/

2021-07-10-ны дотор суралцах эрхийн бичгээ баталгаажуулна.

2021-08-09 өдрөөс 2021-08-25 өдрийг дуустал шинээр элсэгчдийг бүрэлдэхүүн сургууль дээр бүртгэнэ.

Жич: та хүсвэл эрхийн бичгийг цаасаар хэвлүүлэн авах боломжтой. Хүчинтэй хугацаа бүхий (2019, 2020 он)  ЭЕШ-ийн батламжтай элсэгчид  дээрх зааврын дагуу элсэнэ.

Бакалаврын өдрийн ангийн шинэ элсэгчийн тандах бүртгэл

Тус бүртгэлийн мэдээлэл

Өөрийн хүсэл сонирхолын дагуу хүссэн сургуулийнхаа мэргэжилд бүртгүүлснээр бидэнтэй эргэх холбоогоор холбогдож, мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар цаг алдалгүй мэдээ мэдээллээр хангагдах юм.

Бүртгэл шалгах

Регистрийн дугаар