info@msue.edu.mn +11-311764

Шинэ элсэгчидийн анхааралд: Боловсролын үнэлгээний төв нь их, дээд сургуулиудад өгөх системийн үйлчилгээгээ 2020-07-05-ны өдрөөс нээх болсныг мэдэгдсэн тул түр хугацаагаар хойшилж тандах бүртгэл идэвхтэй байгаа болно.

2020-2021 оны хичээлийн жилийн  МУБИС-ийн ЭЛСЭЛТ

Сургалтын байгууллага

Харьяалал

Бүртгэл

Жагсаалт гаргах

Хуваарь сонголт

Баталгаажуулах

Оюутнаар элсэх

МИДСК

Хөдөө орон нутаг

www.eec.edu.mn хаягаар 2020-06-26-2020-07-06 өдөр хүртэл бүртгэнэ.

2020-07-07-оос 2020-07-08 Хөтөлбөр сонгох эрх нээгдэнэ..

2020-07-09-өөс 2020-07-10 өдөр  Хөтөлбөр сонголт хийнэ.

      2020-07-10-аас 2020-07-16 хүртэл Сонгосон хөтөлбөрөө баталгаажуулснаар цахимаар эрхийн бичиг олгогдоно.

2020-08-10 өдрөөс 2020-08-17 өдрийг дуустал шинээр элсэгчдийг бүрэлдэхүүн сургууль дээр бүртгэнэ.

ЖИШЭЭ: Хөдөө орон нутгаас Бүлэгт багтаагүй (МИДСК-ийн ЭЕШ-ын оноо тооцох хичээлийн тоо цөөн, тухайлбал Химийн багш мэргэжлээр суралцахад Хими 480, биологи 400 гэсэн оноо заасан. Харин МУБИС-д УБ хотод шууд элсэх элсэгчдийн хувьд дагалдах хичээлүүдийн сонголт их байна.  Элсэлтийн оноо тооцох хоёр хичээлийн аль нэг нь 480-аас доошгүй, нөгөө хичээл нь 400-аас доошгүй байхыг шаардана.

МУБИС

Хөдөө орон нутгаас

Burtgel.msue.edu.mn 2020-06-02-оос 2020-07-07 хүртэл хаягаар бүртгүүлнэ.

2020-07-08 нд жагсаалт гарна.

2020-07-08-аас 2020-07-09 хүртэл мэргэжил сонголт /цахимаар эрхийн бичиг олгоно/

2020-07-10-ны дотор 1 кредитийн төлбөр төлж суралцах эрхийн бичгээ баталгаажуулна.

2020-08-10 өдрөөс 2020-08-17 өдрийг дуустал шинээр элсэгчдийг бүрэлдэхүүн сургууль дээр бүртгэнэ.

Улаанбаатараас

Жич: 1 кредитийн төлбөрөө төлсөн тохиолдолд цахим эрхийн бичиг автоматаар баталгаажих бөгөөд хэрэв та хүсвэл эрхийн бичгийг цаасаар хэвлүүлэн авах боломжтой. Хүчинтэй хугацаа бүхий (2018, 2019 он)  ЭЕШ-ийн батламжтай элсэгчид  дээрх зааврын дагуу элсэнэ.

Бакалаврын өдрийн ангийн шинэ элсэгчийн тандах бүртгэл

Тус бүртгэлийн мэдээлэл

Өөрийн хүсэл сонирхолын дагуу хүссэн сургуулийнхаа мэргэжилд бүртгүүлснээр бидэнтэй эргэх холбоогоор холбогдож, мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар цаг алдалгүй мэдээ мэдээллээр хангагдах юм.

Бүртгэл шалгах

Регистрийн дугаар