info@msue.edu.mn +11-311764

Бакалаврын өдрийн ангийн шинэ элсэгчийн тандах бүртгэл

Тус бүртгэлийн мэдээлэл

Өөрийн хүсэл сонирхолын дагуу хүссэн сургуулийнхаа мэргэжилд бүртгүүлснээр бидэнтэй эргэх холбоогоор холбогдож, мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар цаг алдалгүй мэдээ мэдээллээр хангагдах юм.

Бүртгэл шалгах

Регистрийн дугаар