info@msue.edu.mn +11-311764

Уг сургалтад Улаанбаатар хот болон 21 аймаг, тэдгээрийн сумуудаас оролцох боломжтой.

Сургалтад хамрагдахыг хүссэн сурагч “МУБИС Математикийн тэнхим онлайн сургалт” группт хандаж болно.

Сургалтын агуулгыг 12 дугаар ангид хичээл заасан, ЭЕШ-д бэлдэж буй нийт 200 гаран багш нараас сургалт авах хүсэлтэй сэдвүүдийн талаар санал асуулга явуулж боловсруулсан болно. (Math teachers цахим бүлгэм дээр санал асуулга явуулсан).

Өдөр Сэдэв 1-р ээлж 2-р ээлж 3-р ээлж Заах багш
1 11-Jun-21 Комплекс тоо 10.00-11.30 13.00 - 14.30 16.00 - 17.30 Доктор Э.Азжаргал
2 12-Jun-21 Функц шинжилгээ, Уламжлал, Интеграл 10.00-11.30 13.00 - 14.31 16.00 - 17.31 Доктор Т.Гансүх
3 13-Jun-21 Тригонометр 10.00-11.30 13.00 - 14.32 16.00 - 17.32 Доктор Т.Гансүх
4 14-Jun-21 Тригонометр тэнцэтгэл 10.00-11.30 13.00 - 14.33 16.00 - 17.33 Доктор Т.Гансүх
5 15-Jun-21 Тригонометр тэнцэтгэл биш 10.00-11.30 13.00 - 14.34 16.00 - 17.34 Доктор Э.Азжаргал
6 16-Jun-21 Комбинаторик 10.00-11.30 13.00 - 14.35 16.00 - 17.35 Доктор Э.Азжаргал
7 17-Jun-21 Магадлал статистик 10.00-11.30 13.00 - 14.36 16.00 - 17.36 Доктор Л.Буянтогтох
8 18-Jun-21 Хавтгайн геометр 10.00-11.30 13.00 - 14.37 16.00 - 17.37 Доктор Л.Буянтогтох
9 19-Jun-21 Аналитик геометрийн бодлого 10.00-11.30 13.00 - 14.38 16.00 - 17.38 Ш.Доржсэмбэ
10 20-Jun-21 Нөхөн бодлого бодох 10.00-11.30 13.00 - 14.39 16.00 - 17.39 Ш.Доржсэмбэ