info@msue.edu.mn +11-311764

Монгол Улсын Боловсролын Сургууль

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтийн

ОНЛАЙН ЗӨВЛӨМЖ ХИЧЭЭЛ

Математик

Сургалтын хуваарийг дарж харна уу.

Физик

Сургалтын хуваарийг дарж харна уу.

Монгол хэл

Сургалтын хуваарийг дарж харна уу.

Улс төр

Сургалтын хуваарийг дарж харна уу.